Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jarný jarmok 2024 Námestovo

Jarný jarmok 2024 Námestovo
Termín: 26.04.2024
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Námestovo (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.namestovo.sk

Popis

Jarný jarmok 2024 Námestovo

Dátum: 26.04.2024

Mestský úrad Námestovo týmto oznamuje, že jarný jarmok sa uskutoční dňa 26.04.2024. Prosíme všetkých záujemcov o predaj na jarnom jarmoku, aby poslali vlastnú žiadosť spolu s požadovanými podkladmi ( rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, živnostenský resp. obchodný register, čestné vyhlásenia...) na e-mailovú adresu: martin.panek@namestovo.sk najneskôr do 29.02.2024. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudeme akceptovať.

Mestský úrad Námestovo bude v priebehu mesiaca marec 2024 žiadosti vyhodnocovať a vyberie záujemcov o predaj na jarnom jarmoku tak, aby bol zabezpečený čo najpestrejší sortiment.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies