Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Haluške 2024 Rimavské Zalužany - 1. ročník súťaže vo varení halušiek

Haluške 2024 Rimavské Zalužany - 1. ročník súťaže vo varení halušiek
Termín: 15.06.2024
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE | JARMOKY, TRHY a HODY | VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Rimavské Zalužany (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/profile.php?id=100071307774648

Popis

Haluške 2024 Rimavské Zalužany - 1. ročník súťaže vo varení halušiek

Dátum: 15.6.2024

Ahojte. Pripravujeme pre vás prvý ročník vo varení halušiek. Tímy a remeselníci sa môžu prihlasovať na telefónom čísle 0944380300 alebo na e-mailovej adrese hraciky@gmail.com.

Súťaž sa uskutoční dňa 15. júna 2024 v Lesíku v Rimavských Zalužanoch s prezentáciou súťažiacich od 8.30 hod. do 9.30 hod. a začiatkom súťaže o 10.00 hod.. Zaregistrovať sa na prihlásenie do súťaže je potrebné do 10. júna 2024 vo formulári zverejnenom na f.b stránke FSk Hráči .

Súťaž bude prebiehať v 2 kategóriách:

1. Kategória –HALUŠKE BRYNDZOVIE:

Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality

2. Kategória – HALUŠKE ŠAKOVAKIE

Varenie halušiek z ingrediencií - bryndza, syrokrém, kapusta, vajce, tvaroh, alebo rôznych ingrediencií podľa chutí súťažiacich ..., hodnotených na kvalitu.

Súťaže sa zúčastňuje 4-členné družstvo, pri čom všetci štyria sa rovnako podieľajú všetkými úlohami prípravy, varenia bryndzových halušiek na výsledný čas a kvalitu. Poplatok za súťažné družstvo je 25 €, ktoré súťažiaci môžu uhradiť na účet č SK7183300000002402572027

alebo priamo v hotovosti organizátorom.

Štartovné čísla budú prideľované súťažným družstvám systémom podľa termínu doručenia prihlášky do súťaže a kategórie, do ktorej sa prihlásia. Ako prví budú súťažiť prihlásení v kategórii HALUŠKE BRYNDZOVIE a následne po nich budú súťažiť družstvá v kategórii HALUŠKE ŠAKOVAKIE.

Prihlášky je potrebné zasielať na adresu organizátora: FSk Hráči UL.Mieru 146/17 Hrachovo 98052 na predpísanom formulári prihlášky s vyplnením všetkých údajov,alebo na e-mailovú adresu hraciky@gmail.com

Organizátor zabezpečí súťažiacim na varenie stôl,drevo na rozloženie ohňa,vodu, zápalky.Drevo si sútažiaci sami vyberú z palety určenej na sútaž ktorá bude v blízkosti priestoru na súťaž.

Každé súťažné družstvo si prinesie potrebné náradie a suroviny na prípravu a varenie halušiek sám, aby nedošlo k zbytočným sporom v kvalite cesta.

Náradie určené na varenie halušiek: škrabka na čistenie zemiakov - 1ks, rajbadlo na zemiaky - 1 ks, nádoba na prípravu cesta - 1 ks, cedník na vyberanie halušiek -1ks, nádoba na hotové halušky - min. 3 kg - 1 ks, lopár alebo haluškár na hádzanie halušiek - 1 ks, nôž alebo lyžica na hádzanie halušiek - 1 ks, nôž na krájanie slaniny - 1ks, varechy, -kotlík na varenie 1ks, , panvica na škvarky - 1 ks, utierky na čistotu a poriadok. Uvedený druh náradia ako aj množstvo bude kontrolovať pridelený rozhodca.

Základné suroviny na prípravu, v kategórii Haluške bryndzovie: bryndza, zemiaky, múka, slanina v celku, soľ, v takom množstve, aby hmotnosť uvarených halušiek bola min. 3 kg . Iné suroviny v tejto kategórii nie sú povolené.

V kategórií Haluške šakovakieÍ môžu byť použité aj iné základné ingrediencie ako bryndza, napr. kapusta, syrokrém, tvaroh, vajce, smotana, pochutiny, atď. podľa chutí súťažiacich. 1. HLAVNÁ KATEGÓRIA – HALUŠKE BRYNDZOVIE

Súťaž vo varení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality

Súťažné družstvo musí uvariť 3 kg bryndzových halušiek,a po ukončení časomiery pripraviť porciu pre komisiu.

Hodnotí sa výsledný čas varenia a jedenia ako aj kvalita uvarených halušiek. ÚLOHY SÚŤAŽNÉHO DRUŽSTVA:

Členovia súťažného družstva sa môžu pri jednotlivých činnostiach prípravy a varenia halušiek navzájom striedať, jednu činnosť však môže robiť vždy len jeden člen družstva.

● súťažné družstvo si pripraví na stôl všetky potrebné suroviny, náradie a drevo ku vareniu v priestore vyčlenenom na varenie podľa štartovných čísel

● každé súťažné družstvo musí mať pred odštartovaním pripravené vo vedre určené rovnaké množstvo vody, ktoré naberie s rozhodcom z vopred určeného zdroja.

Rozhodca skontroluje pred štartom, či má súťažné družstvo všetky potrebné základné suroviny a náradie na varenie na stole, skontroluje kotlík, ktorý musí byť čistý a prázdny, skontroluje určené množstvo vody na varenie vo vedre a následne sa družstvo pripraví na štart- rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “Štart“, zapne meranie času na stopkách.

Až potom sa začne činnosť družstva:

● súťažiaci si narúbu drevo a fakličky na rozhorenie vložia papier a narúbané drevo do kotlíka a zapália oheň

● nalejú určené množstvo vody a vodu postupne dostávajú do varu

● je zakázané používať akýkoľvek spôsob na podporu rýchlejšieho horenia ohňa na uvedenie vody do varu

● očistia zemiaky a naškrabú zemiaky na škrabke „ručne“

● slanina musí byť v celku, až potom nakrájajú slaninku na škvarky a na panvici opečú na komíne kotlíka alebo použijú inú formu na prípravu slaninky napr.plynový varič alebo disk,elektické platne sa nemožu použivat kôli zatazeniu siete.

● vyrobia cesto na hádzanie halušiek

● vyrobené cesto je povolené hádzať do kotlíka až vtedy keď voda v kotlíku očividne vrie, čo skontroluje pridelený rozhodca a zapíše to do formulára družstva!

● nahádžu halušky do vriacej vody ručne z lopára alebo haluškára v takom množstve, aby konečné množstvo uvarených halušiek bolo minimálne 3 kg. Cesto do kotlíka hádže len jeden člen družstva.

● všetky uvarené halušky vyberú z kotlíka do pripravenej vlastnej nádoby ● zamiešajú halušky výlučne s bryndzou, pridajú upečenú slaninku,

● upravia vzhľad hotového jedla a povedia „hotovo“

Rozhodca zastaví čas, oboznámi súťažiacich s ich časom a zapíše ho do formulára hodnotenia, čas potvrdí zástupca zo súťažného družstva podpisom do formulára.

Súťažiaci po uvarení halušiek poupratujú pracovný priestor, v ktorom nemôže byť v priebehu varenia a jedenia žiadna iná osoba okrem súťažiacich a rozhodcu, na čo dozerajú rozhodcovia.

Družstvu nemôže pomáhať žiadna iná osoba, jediný možný spôsob je skandovanie a povzbudzovanie k lepším výsledkom spoza priestoru vyhradeného pre divákov. Po uvarení halušiek hotové a upravené jedlo predloží rozhodca v sprievode jedného zástupcu družstva na hodnotenie degustátorom, s rozhodcom odvážia nádobu s hotovými haluškami, ktorých musí byť 3 kg. Údaj o hodnotení zapíše rozhodca do formulára družstva.Potom môžu halušky súťažiaci v pokoji zjest alebo rozdať na degustaciu návštevníkom.

Nádoba s haluškami a údaj zapíše rozhodca do formulára

Hodnotiaca komisia - 3 degustátori hodnotia kvalitu uvarených halušiek, chuť, estetiku, predpísané množstvo a pridelia družstvu body od 0 po 6 bodov podľa kvality a estetiky jedla, pričom najvyššie a najlepšie hodnotenie je 6. Maximálny počet pridelených bodov je 18. Body prideľuje každý degustátor samostatne.

Body pre hodnotenie degustátormi budú prideľované nasledovne:

vzhľad: 0 - 2 body

chuť: 0 - 2 body

konzistencia halušiek: 0 - 2 body

Rozhodca kontroluje aj čistotu a hygienu pri varení halušiek a poriadok v priestore po uvarení halušiek.

Po ohodnotení kvality halušiek degustátormi sa rozhodca odoberie do priestoru kde sa vyhodnota víťazi súťaže a vyhlási sa na pódiu v poradí 3,2,1 miesto

Víťazné družstvo v kategórií HALUŠKE BRYNDZOVIE je to, ktoré má najkratší celkový čas varenia a po sčítaní času varenia a sčítania bodov za kvalitu od hodnotiacej komisie - degustátorou.

2. KATEGÓRIA – HALUŠKE ŠAKOVAKIE

Súťaž v kvalite uvarených halušiek z rôznych ingrediencií

Družstvo však môže súťažiť aj samostatne na kvalitu uvarených halušiek a po degustácií ho môžu členovia družstva v pokoji zjesť, prípadne dať degustovať návštevníkom. Uvedenú skutočnosť oznámi kapitán súťažného družstva vopred rozhodcovi, ktorý im bude pridelený. V tejto kategórií sa môžu prezentovať súťažné družstvá, ktoré môžu variť halušky aj z iných ingrediencií ako bryndza, napr. s kapustou, syrokrémom, tvarohom, vajcom atď. podľa chutí súťažiacich. Súťaží sa rovnako podľa pravidiel v predchádzajúcej kategórií s tým rozdielom, že časový limit varenia 3 kg halušiek je max. 50 minút (rozhodca upozorní 10 min. pred ukončením stanoveného času na blížiaci sa koniec varenia). Následne sa bude hodnotiť len kvalita jedla. V prípade rovnakého počtu bodov u viacerých družstiev sa bude prihliadať na kratší čas varenia halušiek.

Víťazom najkvalitnejších halušiek je družstvo s najvyšším súčtom bodov od členov degustačnej komisie, čo sa týka „kvality“, dodrží časový limit varenia a pravidlá súťaže. Protesty sa podávajú u riaditeľa súťaže za poplatok 100€

Výsledky v obidvoch kategóriách zaznamená rozhodca každému súťažnému družstvu aj na výsledkovú listinu a tabuľu, ktorá bude zverejnená v priestore súťaže.

Každý súťažiaci dostane od organizátora upomienkový predmet podujatia. Tí najlepší - víťazi v jednotlivých kategóriách budú ohodnotení cenami.

Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť, čo potvrdzujú svojim podpisom na prihláške súťažného družstva.

Pri neúčasti prihláseného súťažného družstva sa účastnícky poplatok nevracia. Súťažiaci sú povinní riadiť sa týmito pravidlami súťaže a dodržiavať pokyny organizátorov, v opačnom prípade budú diskvalifikovaní.

Na objektivitu a pravidlá súťaže dozerá riaditeľ súťaže Juraj Haško

Bryndzové halušky sú typické slovenské jedlo, preto všetkým návštevníkom a súťažiacim prvého ročníka Haluške 2024 vo varení bryndzových halušiek v Lesíku pri Rimavských Zalužanoch prajeme dobrú chuť!

Dáme do toho ❤️ a bude to akcia ako remeň 🤩.Už teraz sa na vás všetkých tešíme.
Ahooooj

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies