Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné trhy 2024 Prievidza

Veľkonočné trhy 2024 Prievidza
Termín: 25.03.2024 - 28.03.2024
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Prievidza (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: prievidza.sk
prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/
prievidza.sk/wp-content/uploads/2024/02/Pokyny-Velkonocne-trhy.pdf

Popis

Veľkonočné trhy 2024 Prievidza

Dátum: 25. do 28. marca 2024 s prevádzkovou dobou od 8. do 18. hodiny
Miesto: Námestí slobody v Prievidzi

Vítame všetkých predajcov, ktorí by mali záujem ponúkať svoje výrobky na Veľkonočných trhoch 2024 v Prievidzi.

Veľkonočné trhy sa uskutočnia od 25. do 28. marca 2024 na Námestí slobody v Prievidzi s prevádzkovou dobou od 8. do 18. hodiny.
Charakter podujatia – je to sezónny trh so sortimentnou skladbou veľkonočného tovaru (kraslice, veľkonočné dekorácie, prútený tovar, korbáčiky a pod.), ľudovými remeselnými výrobkami a tematicky ladeným kultúrnym programom na pódiu.
Záujemcovia môžu svoje prihlášky doručiť organizátorovi na mail trhy.jarmoky@prievidza.sk alebo do podateľne mestského úradu do 8. marca 2024.
Viac informácií o podujatí (v zmysle organizačno-technických podmienok) sa záujemcovia dozvedia v pokynoch pre účastníkov príležitostného trhu, ktoré sú spoločne so záväznou prihláškou zverejnené na webovom sídle mesta:
https://prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies