Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Gúľaj sa vajíčko 2024 Batizovce - Krehká krása Batizoviec

Gúľaj sa vajíčko 2024 Batizovce - Krehká krása Batizoviec
Termín: 18.03.2024 - 24.03.2024
Téma: KULTÚRA | PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Batizovce (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obecbatizovce.sk

Popis

Gúľaj sa vajíčko 2024 Batizovce - Krehká krása Batizoviec

Hlavný organizátor: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Spoluorganizátor: Obec Batizovce
Dátum súťaže vyhodnotenie: 24. marec 2024
Miesto súťaže: Kultúrny dom Batizovce
Porota: 13.03.2023
Výstava: 18.03. – 24.03.2024
Uzávierka súťaže: 11. marca 2024

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním a sprievodným programom je podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov kraslíc, uchovať zvyky a tradície. Súťaž má umožniť vzájomnú konfrontáciu tvorivých výsledkov jednotlivých autorov.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť tvorcovia kraslíc z celého Slovenska i zahraničia.
Súťažné práce sa sústreďujú na Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade, Sobotské námestie č. 1738/22, 058 01 Poprad. / t.č. 052/ 77 22 466 , email: osvetapp@osvetapoprad.sk

Súťažiaci môžu svoje práce doniesť aj na Obecný úrad v Batizovciach – č.t. 052/7756312.
Maximálny počet kraslíc je 5 kusov z jedného druhu techniky.
Každý autor doručí svoje práce v osobitnom obale riadne označené: údajmi s uvedením mena, priezviska,
adresy autora.
K zásielke priložte čitateľne vyplnenú prihlášku.
Počas výstavy je možný predaj vlastných kraslíc.
Výstava bude sprístupnená v KD Batizovce od 18.03.- 24.03.2024
24.marca 2023 /nedeľa/ o 14.00 hod. – oficiálna časť podujatia a vyhodnotenie súťaže v KD Batizovce.

Hodnotenie súťaže:
Porotu menuje riaditeľ POS Poprad.
Práce budú hodnotené vo vekovej kategórii do 15 rokov
od 15 rokov
podľa techniky zdobenia kraslíc:
- 1. kategória – vyškrabávané techniky
- 2. kategória – ostatné techniky

Záväzná prihláška je zároveň pozvánkou na súťaž spojenú s vyhodnotením, ktorá sa uskutoční 24. marca 2024

Účastnícky poplatok je 2,- €

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies