Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovaktown, Arkansas Documentary 2024 - Slovaktown je jediné miesto v USA s názvom Slovenska

Slovaktown, Arkansas Documentary 2024 - Slovaktown je jediné miesto v USA s názvom Slovenska
Termín: 29.05.2024 - 04.06.2024
Téma: KULTÚRA | PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Slovaktown, Arkansas, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/hashtag/slovaktowndoc
www.facebook.com/reel/7689736281050898
www.youtube.com/watch?v=-lYRUZ0I8Gg

Popis

Slovaktown, Arkansas Documentary 2024 - zachytáva záverečné rodinné rozhovory, zábery komunity, fariem a každodenný komunitný život v celej svojej kráse

Dátum: 29. mája - 4. júna 2024

Od roku 1870 do roku 1920 cestovalo cez oceán asi 750 000 Slovákov, ktorí prišli do Spojených štátov, odhodlaných nájsť lepší život v tejto zasľúbenej krajine. Pracovali, šetrili peniaze a dúfali, že sa vrátia späť do takzvanej domovskej krajiny.

Asi tretina z nich to nakoniec urobila, no väčšia väčšina zostala v Severnej Amerike a mnohí túžili „znovu vytvoriť Slovensko“ v Novom svete. Jediná osada, ktorá nesie názov starej krajiny v Amerike, je Slovák v Arkansase.

📣 S nadšením oznamujeme, že 29. mája - 4. júna 2024 je ďalšia filmová produkčná cesta pre „Slovaktown, Arkansas Documentary“, ktorá zachytí záverečné rodinné rozhovory, zábery komunity, fariem a každodenný komunitný život v celej svojej kráse!
🎉Výlety v januári a februári 2024 mali VEĽKÝ úspech, najmä vďaka podpore úžasných asistentov producentov a sponzorov dokumentu: Betty Lou Prislovsky Morris, Dennis Plafcan, Grandpririe Historical Society, Slovenskí rytieri a Dámska Oltárna spoločnosť sv. Cyrila a Metoda.
S ich darovaním na úrovni Producent a sponzora sme tak blízko konca natáčania filmu dokumentárneho!!!
Ale nezabúdajme ani na jednotlivé príspevky, ktoré boli MASÍVNOU podporou pri dotiahnutí dokumentu tam, kde je teraz!!
❤️Už sa nevieme dočkať, kedy všetci, ktorí pomohli natočiť tento dokument, uvidí svoje mená na veľkom plátne
Keďže UpRooted je nezisková organizácia, momentálne hľadáme ďalších asistentov producentov, filmových sponzorov a darcov, aby sme mohli najbližšie (a posledné) natáčanie cesty!!
Ak ste zanietení pre zachovanie Slovaktown a slovensko-amerického dedičstva, chceme, aby ste boli súčasťou tejto cesty. Spoločne oživme nevypovedané príbehy Slovaktownu na veľkom plátne, aby ho svet videl a pamätal!
!! ️!! Máte záujem sa zapojiť? Darujte tu https://bit.ly/3tGWdPW
👉🏽Pošlite kontrolu na UpRooted Media 6339 NE 33rd Ave Portland, Oregon 97211
😁Označ niekoho, kto by mohol mať záujem natočiť tento dokument!
Každý cent sa ráta!!
Poďme spolu tvoriť históriu. 🌟
UpRooted Media je nezisková organizácia propagujúca multikulturalizmus a zastúpenie v histórii a médiách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From 1870 to 1920, some 750,000 Slovaks travelled across the ocean arriving in the United States, determined to find better life in this promised land. They worked, saved money, and hoped to return back to the so called, home country.

About one third of them eventually did, but the greater majority stayed in North America with many longing to “re-create Slovakia” in the New World. The only settlement, however, bearing the name of the old country in America is Slovak in Arkansas.

We're thrilled to announce that May 29th - June 4th, 2024, is the next film-production trip for the "Slovaktown, Arkansas Documentary," which will capture final family interviews, shots of the community, the farms, and day-to-day community life in all its splendor!
🎉The January and February 2024 trips were a HUGE success, especially because of the support of the documentary’s amazing Assistant Producers and Sponsors: Betty Lou Prislovsky Morris, Dennis Plafcan, Grand Prairie Historical Society, Slovak Knights, and Sts. Cyril & Methodius Ladies’ Altar Society.
With their Producer and Sponsor level donations, we are so close to the end of the filming phase of the documentary!!!
But also, let’s not forget the individual contributions that were a MASSIVE support in bringing the documentary to where it is now!!
❤️We cannot wait to have EVERYONE who helped make this documentary see their names on the big screen!
As UpRooted is a nonprofit organization, we are currently seeking additional Assistant Producers, Film Sponsors, and Donors to make the next (and last) filming trip possible!!
If you're passionate about preserving Slovaktown and Slovak-American heritage, we want you to be a part of this journey. Together, let's bring the untold stories of Slovaktown to life on the big screen for the world to see and remember!
‼️‼️Interested in getting involved? Donate here https://bit.ly/3tGWdPW
👉🏽Mail a check to UpRooted Media 6339 NE 33rd Ave Portland, Oregon 97211
😁Tag someone who might be interested in making this documentary!
Every cent counts!!
Let's make history together. 🌟
UpRooted Media is a nonprofit promoting multiculturalism and representation in history and media. www.uprooted-media.com

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies