Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

4. Komárňanské vojenské hostiny / 4. Komáromi Ostromlakoma 2024 Komárno - Súťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia

4. Komárňanské vojenské hostiny / 4. Komáromi Ostromlakoma 2024 Komárno  - Súťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia
Termín: 28.04.2024
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Komárno (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.komarno.sk

Popis

4. Komárňanské vojenské hostiny / 4. Komáromi Ostromlakoma 2024 Komárno

Po súťaži sa usporiada veľkolepá bojová ukážka z obdobia 1848/49.

Súťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia / 19. századi szabadtűzi ételek főzőversenye

Komárno, Stará pevnosť, 28. apríla 2024 / Észak-Komárom, Öregvár, 2024. április 28.

Dátum: 28. apríl 2024 (nedeľa)
Uzávierka prihlášok: 24. apríla 2023 o 15.00 hod.

Súťaž vo varení na otvorenom ohni z jedál 19. storočia

Propozície súťaže

1. ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA SÚŤAŽE
Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme súťaž jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokov 1848/49.

2. POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE
Pro Castello Comaromiensi n. o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť v roku 2021 organizovalo prvé podujatie s názvom „Komárňanské vojenské hostiny - prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia1848/49”, ktorého realizovanie
podporoval Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.Ciele podujatia:
• poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest a okolia,
• rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha rozvoju
nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,
• posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,
• zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,
• posilniť turizmus.

3. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE
Nádvorie starej pevnosti v Komárne, GPS: 47 ° 45'09,6 "N 18 ° 08'09,4" E
28. apríl 2024 (nedeľa).

4. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Pro Castello Comaromiensi n. o.
Nám. gen. Klapku 1,. Komárno
IČO: 36096920

5. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
• Súťažiť môžu družstvá s ľubovoľným počtom členov
• Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp. názov organizácie, ktorú zastupujú.
• Štartovné: účasť na podujatí je ZDARMA
• Uzávierka prihlášok: 24. apríla 2023 o 15.00 hod.
• Prihlášky na mieste môžeme akceptovať, ak sa počas predregistrácií nenaplnil stanovených 20 miest.
• Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

Registrácia: Prihlášky (stiahnuť tu) je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana vedľa parku Anglia).

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies