Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Folklórny spevácky súbor Radosť 2024 Pezinok - koncert Spevom k srdcu, srdcom k vlasti

Folklórny spevácky súbor Radosť 2024 Pezinok - koncert Spevom k srdcu, srdcom k vlasti
Termín: 18.05.2024
Téma: FOLKLÓRNE SÚBORY a SKUPINY
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/photo/?fbid=10220298573649237&set=a.10217172364935973

Popis

Folklórny spevácky súbor Radosť 2024 Pezinok - koncert Spevom k srdcu, srdcom k vlasti

Dátum: 18.5.2024 o 17 hod.
Miesto: v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku

Dobrý deň,
dovoľte mi, aby som Vás v mene FSS Radosť pozval na náš koncert

"Spevom k srdcu, srdcom k vlasti"

Koncert bude 18.5.2024 o 17 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku

Na prvý pohľad je takýto výber piesni na folklórny súbor neobvyklý, ale pokúsime sa na koncerte objasniť, čo sú to vlastne národné pesničky, vysvetlíme celý priebeh získavania a zbierania od doby štúrovskej generácie až po dnešok. Sme si takmer istí, že staršia generácia bude poznať nielen hymnické piesne, ktoré sme do koncertu zaradili, ale zaspieva si s nami aj klasické ľudové piesne, ktoré sa už prakticky od dôb štúrovcov pravidelne objavovali vo všetkých spevníkoch národných piesní.

A práve takúto kyticu piesní ponúkame na našom koncerte.

Vyzdvihneme aj význam hymnických piesní, ktoré sú tiež súčasťou piesní národných.
Neodmysliteľnú úlohu pri propagácii a šírení národných piesní zohrali aj mnohí národní a kultúrni dejatelia, ktorí piesne zozbierali a zapísali.
Boli to hlavne štúrovci -Štúr, Kollár, Francisci, ktorí vytvorili aj rad hymnických piesní, ktoré tiež radíme k národným piesňam.
Najznámejšie hymnické piesne vytvorené štúrovcami sú :
Nitra milá Nitra – Ľ Štúr, Kto za pravdu horí -Karol Kuzmány, Hojže, Bože- text Štefan Krčméry, nápev August Horislav Krčméry, Hej pod kriváňom -Ján Tomášik

Národnie spievanky I. a II. zväzok - Ján Kollár a vydal v rokoch 1834-1834 - zápis textov piesní bez notových záznamov. Bola to prvá zbierka 2675 ľudových piesní, ktoré sa spievali v 10-tich hornouhorských stoliciach.
Po vzniku Matice slovenskej v roku 1863 úlohu ochrany ľudovej slovesnosti prevzala práve Matica.
V rokoch 1880-1926 vydala 18 zošitov (3 diely) 1396 ľudových piesní včítane notových záznamov pod názvom Slovenské spevy autorov Rupelt, Francisci, Halaša, Kadavý -prvá najväčšia a najvýznamnejšia zbierka ľudových piesní i s melódiami.
Ďaľšie významné zbierky národných piesní:
Ladislav Galko 4 000 ľudových piesní z matičných zbierok 1972-1989
Andrej Halaša 25 000 ľudových piesní zo strednej Európy kde žili Slováci
Karol Medvecký – v roku 1901 získal fonograf -30 piesní z Detvy
Béla Bartók - Slovenské ľudové piesne 4 zväzky 1620 piesní 1906-1918. Celkovo zozbieral 3400 piesní z toho 60% záznam na fonograf. Bartók „Ani my nemáme takúto zbierku“
Karel, Plicka -pre MS fonografické nahrávky.
Po 2. svet vojne významnú úlohu v šírení slovenských národných piesní zohrali Matica slovenská, Slovenský rozhlas, SAV -Štátny ústav pre ľudovú pieseň. Výraznou mierou prispeli aj hudobní skladatelia Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň. Slovenské ľudové piesne veľmi dôstojne šírili a reprezentovali SĽUK, Lúčnica a mnohé ďaľšie folklórne skupiny a kolektívy.

Sme hrdí, že k popularite a šíreniu národných piesní môže prispieť aj FSS Radosť. A práve toto je poslaním aj nášho súboru a nášho koncertu „Spevom k srdcu, srdcom k vlasti“.

Koncert je realizovaný vďaka finančnej podpore Mesta Pezinok.

Srdečne Vás na náš koncert pozývame.

Ing. Ján Bodo
Predseda OZ "Radosť" pri meste Pezinok

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies