Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov 2024 Kacvin

Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov 2024 Kacvin
Termín: 26.04.2024
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Kacvin (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: tsp.org.pl

Popis

Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov 2024 Kacvin

Dátum: 26.4.2024 o 10:00 h.
Miesto: Dom kultúry v Kacvine

Dom Kultury Słowackiej – świetlica Koła TSP w KACWINIE
SLOVENSKÝ DOM KULTÚRY V KACVÍNE

Kacvín je dedina na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom bola roku 1945 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.

SLOVENSKÝ DOM V KACVÍNE sa nachádza v centre obce a je strediskovou budovou miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá tu každoročne organizuje populárne oblátkové stretnutie a ďalšie podujatia ako Deň detí, Deň starých rodičov a iné. V spolupráci s Ústredným výborom sa tu uskutočňuje taktiež vedomostná súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov.

Slovenský dom slúži aj na nácviky miestnej slovenskej dychovky a nachádza sa v ňom slovenská knižnica. Okrem toho sa v tunajšej škole vyučuje slovenský jazyk a slovenské spevy i nápisy možno nájsť tiež v kacvínskom kostole Všetkých svätých.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Vedomostná súťaž o Slovensku je určená pre žiakov základných škôl na Spiši a Orave v Poľsku, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.

Súťaže sa môžu zúčastniť po traja žiaci zo školy, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

Otázky sa budú týkať vedomostí o Slovensku z oblastí: histórie, geografie, štátnych symbolov, kultúry, tradícií, významných osobností, slovenského jazyka, ako aj území Spiša i Oravy v Poľsku a Spolku Slovákov v Poľsku.

Účastníci prihlásením do súťaže súhlasia so spracovaním osobných údajov Spolkom Slovákov v Poľsku a s vykonaním a publikovaním fotografií v časopise Život, na internetovej stránke a sociálnych sieťach Spolku Slovákov v Poľsku.

HODNOTENIE
Odpovede bude hodnotiť odborná porota.
Účastníci a výhercovia dostanú diplomy a vecné odmeny.
Cestovné žiakom a učiteľom hradí usporiadateľ.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies