Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Family picnic 2024 New Jersey

Family picnic 2024 New Jersey
Termín: 15.06.2024
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Hightstown, New Jersey, USA. (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/ACSFC
www.facebook.com/groups/1987778774801117

Popis

Family picnic 2024 New Jersey

Dátum: 15.6.2024 od 14:00 h.

Všetkých srdečne pozývame na náš tradičný rodinný piknik.

Viac informácií je hore na plagáte.

Slovak PRO je komunitná nezisková organizácia 501(c)(3), ktorá ponúka profesionálne, kultúrne a vzdelávacie príležitosti pre Slovákov v Severnej Amerike.

Organizácia začala v roku 2001 ako Young Slovak Professionals Network a neskôr sa prerodila na Slovak PRO. To, čo začalo ako malé stretnutia, sa rozrástlo do angažovanej komunity viac ako 2 500 členov, ktorí sú hrdí na Slovensko a zaviazali sa vytvárať príležitosti pre svojich kolegov zo Slovenska.

Slovak PRO organizuje podujatia zamerané na networking, kultúrnu výmenu a osobný rozvoj. Okrem organizovania hojne navštevovaných podujatí podporuje tím Slovak PRO ďalšie organizácie v ich aktivitách s cieľom vybudovať silnú komunitu Slovákov po celom svete.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Slovak PRO is a community-based non-profit 501(c)(3) organization that offers professional, cultural, and educational opportunities for Slovaks in North America.

The organization began in 2001 as the Young Slovak Professionals Network, and was later reborn as Slovak PRO. What started as small meetups has grown into an engaged community of 2,500+ members who are proud of Slovakia and committed to creating opportunities for their fellow Slovak professionals.

Slovak PRO organizes events focused on networking, cultural exchange, and personal development. Beyond organizing the well-attended events, Slovak PRO’s team supports other organizations in their activities in order to build a strong community of Slovaks around the world.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies