Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fakľový sprievod "FAKELCÚG" 2024 Špania Dolina

Fakľový sprievod
Termín: 03.08.2024
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk

Popis

Fakľový sprievod "FAKELCÚG" 2024 Špania Dolina

Kedy: 3. 8. 2024
Kde: Špania Dolina
Adresa miesta konania: Špania Dolina

Fakľový sprievod

Organizátor: O.Z. Banícke bratstvo HERRENGRUND

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina
je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Naše insígnie, s ktorými dodnes slúžime „aušusnícke služby“, sú z roku 1701.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies