Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Babinec Trenčianske Jastrabie 2014

Termín: 08.03.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Trenčianske Jastrabie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trencianskejastrabie.sk

Popis

Babinec Trenčianske Jastrabie 2014

Pozvánka
Výbor členiek babinca, Vás srdečne pozýva na spoločné posedenie, ktoré sa uskutoční
Dňa : 8.marca 2014
O: 15,00 hodine
Kde?: v sále Obecného domu
Poplatok: 4.- €

Tešíme sa na Vašu účasť!

Svoju účasť potvrďte na tel.č.: 65 95 238, 0902 906 922, alebo osobne na Obecnom úrade do 6. marca 2014 !!!!!!!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny