Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

JARMOK pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota

JARMOK pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota
Termín: 05.05.2015 - 06.05.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Rimavská Sobota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rimavskasobota.sk

Popis

JARMOK pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota 2015

Vážení občania a podnikatelia !

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 5. – 6. mája 2015 sa uskutoční

Jarmok pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota,

na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tel. č. 047/5604665, príp. 047/5604685.

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny