Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Otváranie Banoša - Farmársky trh 2015 Banská Bystrica

Otváranie Banoša - Farmársky trh 2015 Banská Bystrica
Termín: 25.04.2014
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskabystrica.sk
www.sosbanbb.sk

Popis

Otváranie Banoša - Farmársky trh 2015 Banská Bystrica

PROGRAM
10.00 Slávnostné otvorenie, príhovor hostí
10.30 Predstavenie farmárskych produktov
11.00 Predstavenie a degustácia regionálnych jedál
11.30 Včely a včelie produkty
12.00 Detská škola varenia
13.00 Škola sadenia a ošetrovania ovocných stromčekov

Sprievodné aktivity pre deti a verejnosť:
* Farmársky trh – predaj kvalitných potravín priamo od farmára
* Tradičné remeslá a folklór nášho regiónu
* Tradičné jedlá regiónu - z baraniny, králika, kyslej kapusty a a iné fajnôstky
* Výstavka Slovenského zväzu drobnochovate¾ov
* Možnosť jazdenia na koňoch - 10.30 – 13.00 (0,50 € jedna jazda)
* Zdobenie medovníkov – 11.00 – 14.00 hod.

Zaujímavosti z nášho vidieka – výroba sviečok z včelieho vosku, plstenie vlny, práca s hlinou, výrobky z kože, paličkovanie a iné.

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu.

Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.

V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny