Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Petržalská varecha – súťaž vo varení gulášu Petržalka 2014

Petržalská varecha – súťaž vo varení gulášu Petržalka 2014
Termín: 14.06.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Bratislava - Petržalka (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.petrzalka.sk

Popis

Petržalská varecha – súťaž vo varení gulášu Petržalka 2014

Podujatie sa koná v rámci Dní Petržalky 2014

PROPOZÍCIE: Súťaže sa môžu zúčastniť najmenej 2 a najviac 5 členné družstvá (maximálne 13 družstiev). Do prihlášky uvedú meno a trvalé bydlisko, tel. kontakt jedného člena + počet členov družstva. Súťažné družstvá nesmú mať v názve meno žiadnej politickej strany. Petržalská varecha PRIHLÁŠKA

Termín konania súťaže: 14. 6. 2014
Miesto: Závodisko, š. p. (dostihová dráha) Starohájska ul., Bratislava–Petržalka
Prezentácia: 9:30 – 10:00 hod. na mieste
Ukončenie súťaže – odovzdanie vzoriek porote: cca 15:00 hod.
Vyhodnotenie: 16:00 – 16:30 hod.
Prihlášky odovzdať do 2. 6. 2014

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny