Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň otvorených modranských záhrad Modra 2014 - 1. ročník

Deň otvorených modranských záhrad Modra 2014 - 1. ročník
Termín: 07.06.2014
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Modra (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.modra.sk

Popis

DEŇ OTVORENÝCH MODRANSKÝCH ZÁHRAD 2014

Prinášame podujatie, kedy sa po prvýkrát otvoria dvere modranských záhrad pre verejnosť. Svojim 1. ročníkom sa pripája k celoeurópskemu podujatiu Víkend otvorených záhrad, ktoré má v západnej Európe dlhoročnú tradíciu.

Myšlienka otvoriť dvere svojich záhrad a parkov vznikla už v 18. storočí v dobe, v ktorej verejné parky boli neznáme a bohatí šľachtici sa rozhodli pozývať raz ročne verejnosť do svojho súkromia.

Na túto tradíciu nadviazali ľ’udia v Belgicku a v Londýne v roku 1998 a úspešne sa od vtedy šíri po celej Európe. Jej hlavným cieľom je upozorniť verejnosť na zeleň, jej význam, krásu, potrebu jej ochrany a zveľaďovania. Prezentované sú predovšetkým lokality bežne neprístupné.

S týmto cieľ’om bolo založené aj naše občianske združenie Otvorené záhrady, ktoré sa zameriava na ochranu a obnovu prírodného prostredia, estetizáciu obytného prostredia, záchranu historickej zelene a budovanie verejnej zelene, parkov a záhrad v našom meste a regióne. Rozhodli sme sa ísť vlastným príkladom a v spolupráci s priateľmi a sympatizantmi tejto myšlienky zrealizovať okruh po otvorených modranských záhradách, na ktorý Vás touto cestou srdečne pozývame. Téma prvého ročníka je Bylinky a zdravie.
Prajeme Vám príjemne strávené popoludnie.

Záhrady sú prístupné:
v čase od 14,00 – 20,00
1/ Bielo kvitnúca záhrada , Dr. Bodického 2/A
2/ Záhrada profesora vína, Kalinčiakova 21
3/ Farská evanjelická záhrada, Štúrova 1
4/ Vyhliadka pri oskoruši, Areál Strednej vinársko-ovocinárskej školy, Kostolná 3
5/ Záhrada pri modranských hradbách, Štúrova 199/101, vstup zozadu z cesty
za hradbami
6/ Prírodné záhrady na Panskom chodníku, Panský chodník smer Harmónia
7/ Záhrada hier, Hotel pod lipou, Harmónia 3037

Ďakujeme Vám, že nenavštevujete areál kúpaliska a otvorené záhrady so psami.

Odporúčame

Okruh po otvorených záhradách Modra 2014
Kliknutím sa obrázok zväčší Deň otvorených modranských záhrad Modra 2014 - 1. ročník Záhrady sú prístupné v čase od 14,00 – 20,00 dňa 7.6.2014. 1/ Bielo kvitnúca záhrada , Dr. Bodického 2/A

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny