Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rožňavské cechy Rožňava 2014

 Rožňavské cechy  Rožňava 2014
Termín: 06.05.2014 - 31.08.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Rožňava (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.gmmuzeum.sk

Popis

Rožňavské cechy

Vernisáž výstavy bude 06. 05. 2014 o 15.00 hod. počas Noci v múzeu.
Výstava trvá do 31. 08. 2014.

Kurátorka: Mgr. Sylvia Holečková
Zodpovedná za GMM: PhDr. Ěva Kerényi
Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave. Návštevníkom približuje bohatú históriu cechového života mesta Rožňava.

Cechy zohrali dôležitú úlohu v hospodárskom živote miest. Boli to stavovské organizácie združujúce majstrov jedného alebo viacerých príbuzných remesiel v jednom meste alebo v jednej oblasti. Základným právnym dokumentom existencie cechu boli cechové artikuly, ktoré museli byť schválené vrchnosťou.

Výstava Rožňavské cechy podáva prehľad o hospodárskych a spoločenských podmienkach vzniku prvých cechov, ich sláve v 17. a 18. storočí, ako aj o ich zániku v nadväznosti na nástup priemyselnej výroby a vznik prvých rožňavských manufaktúr – manufaktúry na výrobu kože a na výrobu kameniny. Dozvedáme sa o cechovej hierarchii, o organizácii cechovej činnosti, ktorá bola okrem samotnej remeselnej výroby orientovaná i na styk s verejnosťou a na spoločenský život, tiež o vonkajších vplyvoch a vnútorných faktoroch, ktoré boli príčinou zániku cechov.

Výstava je zaujímavá nie len písomným, ale predovšetkým mimoriadne bohatým, 300 – 500 rokov starým trojrozmerným cechovým materiálom, ktorý sa podarilo zachovať z existencie niekdajších rožňavských cechov. Sú to hlavne cechové truhlice, zvolávacie tabuľky a pečatidlá, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života v Rožňave, a ktorými sa prezentoval cech navonok. Dnes je tento materiál zapísaný v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.
Je treba pripomenúť existenciu baníckeho cechu – bratstva, ktorého vznik predpokladáme už začiatkom 14. storočia. Prvé cechy v Rožňavské cechy - V rámci výstavy je možné zakúpiť si rovnomennú publikáciu. Cena 11,50 eur.Rožňave súviseli s uspokojovaním potrieb baníkov. Boli to ševci, mäsiari a kováči, ktorí produkovali najnevyhnutnejšie produkty pre činnosť baníkov.

V 17. a v 18. storočí vznikali v Rožňave neustále nové cechy. Po úpadku baníctva sa stala Rožňava v 18. storočí významným remeselníckym strediskom. V Rožňave vytvorilo cechy v rôznych historických obdobiach viac ako 40 remesiel. Po úradnom zrušení cechov tzv. priemyselným zákonom v roku 1872 sa niektoré z nich pretvorili na remeselnícke spoločenstvá (spolky).

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies