Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášsky jarmok Stupava 2015

Mikulášsky jarmok Stupava 2015
Termín: 05.12.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Stupava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mkic.sk

Popis

Mikulášsky jarmok Stupava 2015

Jarmoky sa konajú v priestoroch pri Kultúrnom dome v Stupave. Kapacita je cca 150 trhových miest.
Poplatky za trhové miesta sa vyberajú na mieste vo vestibule KD.

Organizátor jarmokov: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 16, 900 31 Stupava

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny