Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Koliesko 2014 Kokava nad Rimavicou

Koliesko 2014 Kokava nad Rimavicou
Termín: 31.07.2014 - 03.08.2014
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk
www.noslc.sk

Popis

Koliesko 2014 Kokava nad Rimavicou - XXIV. ročník

Tak, ako každý rok, pozývame v dňoch 31.7. až 3.8. 2014 všetkých domácich a cezpoľných fanúšikov folklóru na Koliesko 2014 - folklórny festival, počas ktorého sa zabavíte, zatancujete si, zaspievate si, vypijete si.... Každý rok je dobrá nálada....

Festival ľudovej kultúry
– XXIV. ročník stretnutia mladých folkloristov
Študentská letná škola v rekreačnom stredisku Močiar, KO-LIESKO PRI FONTÁNE – program folklórnych súborov, Folklórna scéna – Všetečníci v DK, OZVENY VEČERA Z VRCHOV A DOLÍN – jedinečný program na strechách a balkónoch Námestia, VIVA CULTURA ETHNICA, Ko-kavské dvory – kokavského spevu a hudby, tanečný, fujaris-tov, sklársky, rybársky, medový, osvetársky, Dvor obce Sebe-chleby a gazdovský u Spodniakov a ď. Kokavské podoby – 60-ročná Východná pozdravuje Koliesko, Galaprogram v amfiteátri – HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica, FS Háj. Hlavný org.: Obec Kokava nad Rimavicou
Tohtoročná novinka: Nový okruh je spestrením pre návštev-níkov, trasa vedie od Námestia cez Remeselnícku ulicu na Bakulíniho ul., pokračuje lavičkou cez potok do dvora za synagógou až na hlavnú ulicu a Námestie alebo opačným smerom.
Tri projekty NOS v Lučenci v rámci osvetárskeho dvora, pod-porené MK SR: „GATE drží OPASOK a na nohách sú KRPCE“ predstavenie troch častí kokavského kroja. OD FRUŠTIKA PO HAVRANKU – ľudové jedlá pripraví obec Cinobaňa. Príďte ochutnať! DVOR PAĽA BÚTORA – spomínanie slovom, spevom, tancom a hudbou na výnimočného folklo-ristu a ponuka jeho obľúbených pokrmov.
miesto: Kokava nad Rimavicou
Výstavy v rámci Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO 2014. Spoluorganizátor výstav: Obec Kokava nad Rimavi-cou
1.8. MAĽOVANÁ TRADÍCIA
– výstava obrazov Gabriela Kuráka
miesto: Synagóga v Kokave nad Rimavicou,
vernisáž o 17.00 hod.
1.8. OD ĽANU PO PLÁTNO
– výstava Ľubomíry Žilkovej
miesto: Zasadacia miestnosť Obecného úradu,
vernisáž o 19.00 hod.
28.7.- 1.8. Palócky ľudovoumelecký tábor – 10. ročník, tvorivé dielne ľudových remesiel, Dom tanca a na záver postavenie pamätného stĺpa, ktorý deti počas tábora vyrobili zo surovéko kmeňa stromu a natrvalo zostáva umiestnený v areáli. Spoluorganizátor: Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci
miesto: Látky – Prašivá
30.8. Stretnutie rodákov a folklórne popoludnie
MLÁKY 2014
miesto: Látky - Mláky
Júl – plstenie za mokra, brošne z organzy, smalty na variči
August – hlina – modelovanie z ruky, smaltové šperky
Termíny dielní, kurzov pre deti aj dospelých, resp. aj jednot-livcov je potrebné vopred dohodnúť. Informácie na tel. č.: 0903 517 938 alebo osobne v tvorivej dielni.

Zmena programu vyhradená !

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies