Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Intenzívny jazykový tábor slovenčiny v Melbourne 2014 - 2. ročník

Intenzívny jazykový tábor slovenčiny v Melbourne 2014 - 2. ročník
Termín: 14.11.2014 - 16.11.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: asav.org.au
theisland.cyc.org.au/

Popis

Intenzívny jazykový tábor slovenčiny v Melbourne 2014 - 2. ročník

14 November - 16 November
14 November at 12:00 to 16 November at 12:00

The Island - CYC The Island, 41-53 Church Street, Cowes, Victoria 3922, Australia

Slovenská detská beseda v Melbourne organizuje
2. intenzívny jazykový tábor so zameraním na výuku slovenského jazyka.

Kedy a kde:
od 14 do 16. novembra 2014 (vikend)
The Island - CYC The Island, 41-53 Church Street, Cowes, Victoria 3922, Australia.
http:// theisland.cyc.org.au/

o predbežný záujem, podmienky a prihlášky prosím kontaktujte Slovenskú Detskú Besedu

***************************************************************************************************************

14 November at 12:00 to 16 November at 12:00

The Island - CYC The Island, 41-53 Church Street, Cowes, Victoria 3922, Australia

Slovak Little School in Melbourne is organising the

2nd Intensive Language Camp with the aim for intesive Slovak language classes.


When & Where:

from 14 to16. November 2014 (weekend)
The Island - CYC The Island, 41-53 Church Street, Cowes, Victoria 3922, Australia.
http:// theisland.cyc.org.au/

If you are interested please contact Slovak Little School for further information.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii
je spoločensko-kultúrna organizácia zameraná na udržiavanie slovenskej kultúry, jazyka a zvykov ako aj zviditelňovanie slovenskej komunity v australskej multikultúrnej spoločnosti. Náplňou našej činnosti je organizovanie podujatí a tým aj príležitostí pre stretávanie sa členov slovenskej komunity sko napríklad pikniky s futbalovými zápasmi, tanečné zábavy so slovenskými večerami, kultúrne večery, koncerty, výlety po Viktórii a pre najmladších i príchod Mikuláša a ďalšie podujatia, ako napríklad účasť na Australia Day March, veľkonočné zvyky pre deti aj dospelých na Šumave, založenie bábkového divadla, či vydanie slovenského kalendára , ktoré by Združenie Austrálskych Slovákov vo Viktórii chcelo podporovať aj v budúcnosti.

Slovenská Škola - Slovenská detská beseda v Melbourne
je školou zameranou na výučbu slovenského jazyka a slovenskej kultúry v Melbourne. Ako inštitúcia pôsobí pod záštitou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii (Australian Slovaks’ Association in Victoria).

Školu reprezentuje plne kvalifikovaný slovenský učiteľský zbor, pričom dodržiava náležité štandardy, ako napríklad „Victorian Essential Learning Standards“ stanovené Ministerstvom vzdelávania a rozvoja ranného detstva štátu Viktórie.

Výučba slovenského jazyka pre deti a dospelých vo Viktórii začala 28. júla 2012.
Vyučovanie prebieha pod záštitou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii (kontakt: www.asav.org.au alebohttps://www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/).

Slovenskú detskú besedu v Melbourne taktiež podporuje:
• Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovensko (kontakt:http://www.uszz.sk/),
• Ministerstvo vzdelávania a rozvoja ranného detstva štátu Viktórie v Austrálii,
• Úrad pre multikultúrne záležitosti a občianstvo, Oddelenie premiéra a kabinetu, štát Viktória, Austrália.

Kedy?
Vyučovanie pre deti aj dospelých sa koná v sobotu od 14.30 do 17.30 hod. (dátumy sa upresňujú na začiatku každého štvrťroka - prosím kontaktujte školu).

Kde?
Vyučovanie prebieha v priestoroch „Hawthorn Community House“ na adrese 32 Henry Street, Hawthorn 3122, vedľa Central Gardens Hawthorn (http://www.hch.org.au).

Tešíme sa na Vás!

Bližšje informácie na:
https://www.facebook.com/pages/Slovensk%C3%A1-Detsk%C3%A1-Beseda/1503336513213922

https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny