Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hodová tanečná zábava Trenčianske Jastrabie 2014

Hodová tanečná zábava Trenčianske Jastrabie 2014
Termín: 16.08.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Trenčianske Jastrabie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trencianskejastrabie.sk

Popis

Hodová tanečná zábava Trenčianske Jastrabie 2014

Dňa 16.8.2014 od 17,00 hod.
Príďte na ihrisko TJ Trenčianske Jastrabie sa zabaviť.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny