Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Skalická svadba" - nočná prehliadka Skalica 2014

Termín: 05.09.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Skalica (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skalica.sk

Popis

"Skalická svadba" - nočná prehliadka Skalica 2014

Účastníci nočnej prehliadky zažijú tradičnú skalickú svadbu.
mestský úrad - ukážka výroby skalickej torty, Gvadányiho kúria, jezuitský kostol - svadobný obrad, dom kultúry - veselica

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny