Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

X. Návrat do histórie v Srňacom 2014

X. Návrat do histórie v Srňacom 2014
Termín: 23.08.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Dolný kubín - Srňacie (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dolnykubin.sk
www.srnacie.eu

Popis

X.NÁVRAT DO HISTÓRIE V SRŇACOM 2014

Mestská časť Srňacie, Dolný Kubín
Dňa 23.8.2014 o 13:00 hod.

Pozvánka na slávnostný historický sprievod mestskou časťou Srňacie. Útek poddaných pred krutovládou. Nebude chýbať koncert.

Srňacie
bolo kedysi najmenšou obcou na Orave, dnes je to prímestská časť Dolného Kubína. Srňacie leží cca 7 km východne od spomínaného mesta. Dostanete sa tu cez prímestskú časť Medzihradné strastiplnou cestou cez les, popod hotel Orava, až do malebnej dedinky Srňacie. Táto dedinka je takmer vyľudnená. Trvalé bydlisko tu majú len pár obyvateľov a zvyšok tvoria chalupári. Ako sa spomína už v spisoch Mateja Bela: „ polia má neúrodné, nevhodné na starostlivé vykonávanie roľníckych prác...na jeho pôde bol kedysi srní zverník, azda určený na užívanie hradu“. Kedže obec bola takmer mŕtva, preto sa zachovala rázovitosť Srňacieho. V Srňacom nájdete okrem množstva dreveničiek aj pôvodné sýpky a krásnu zrubovú zvoničku, pri ktorej bol nedávno vybudovaný malý amfiteáter.

História obce Srňacie(655 m.n.m.)
Niekdajšia najmenšia obec na Orave, nachádzajúca sa vo vysokopoloženom údolí Pucovskej vrchoviny, medzi obcou Pokryváč a mestom Dolný Kubín. Pôvodne tu bol panský majer, pravdepodobne so stanovišťom pre srny.

Prvá písomná zmienka o Srňacom je z roku 1548, kedy ho kráľ Ferdinand I. spolu s Leštinami a Osádkou donačnou listinou daroval hradnému dôstojníkovi Vácvalovi Zmeškalovi.

V roku 1574 sa obyvateľstvo pre kruté zaobchádzanie a ťažký život tajne rozutekalo. Podľa historického súpisu obyvateľstva z roku 1828 bolo v Srňacom 17 obývaných domov, ktoré dokopy obývalo 126 obyvateľov.

V Srňacom v tej dobe žilo 8 katolíkov, 114 evanjelikov a dokonca sa v súpise uvádzajú aj 4 židia. Po zrušení poddanstva v roku 1848 všetky pozemky prešli do rúk roľníkov. Podľa zamerania z roku 1850 mala výmera chotára 890 kat. jutár.

Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1900 malo Srňacie 72 obyvateľov.

Počas 2.sv. vojny bolo Srňacie spravodajskou centrálou Dolnej Oravy, pôsobila partizánska skupina Signál.

V roku 1949 bolo Srňacie pripojené k Dolnému Kubínu.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny