Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zabíjačka pre verejnosť Majcichov 2014

Termín: 22.11.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Majcichov (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.majcichov.sk

Popis

Zabíjačka pre verejnosť Majcichov 2014 - Zväz záhradkárov

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny