Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Letí pieseň, letí" Kovačica 2014

Termín: 07.12.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Kovačica, Vojvodina, Serbia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs
www.youtube.com/watch?v=y7TjvVUeblc
www.youtube.com/watch?v=HmDW8JdSil0

Popis

Letí pieseň, letí Kovačica 2014 - 16. ročník

Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí.

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica

Festival má za cieľ podnecovať hudobnú tvorbu rozličných žánrov vokálno – inštrumentálnej hudby pre deti, vydavateľskú činnosť ako aj sprístupňovanie jestvujúcej hudobnej literatúry v slovenskej reči.

Prvýkrát sa tento festival uskutočnil roku 1991 a zo začiatku mal iba lokálny ráz. Neskoršie sa stal festivalom pokrajinského rázu, na ktorom sa dnes zúčastňujú deti z celej Vojvodiny.

Festival sa uskutočňuje vo Veľkej sieni Domu kultúry v Kovačici.

Sólistov sprevádza veľký detský chór a orchester a odborná porota hodnotí aj text a skladbu. Na tomto tradičnom festivale, okrem detí súťažia aj hudobní skladatelia.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny