Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Svätomartinské požehnanie mladých vín Grinava 2014

Svätomartinské požehnanie mladých vín Grinava 2014
Termín: 16.11.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Pezinok - Grinava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.grinava.com

Popis

Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen organizuje Svätomartinské požehnanie mladých vín, ktoré sa uskutoční 16. 11. (nedeľa) o 14.00 h v Integrovanom klube v Grinave (Orešie 32, Grinava).
Vítané sú mladé vína. Nemusia byť čisté.


Spolok priateľov dobrého vína - Grinavský hrozen

Toto dobrovoľné, neziskové združenie vzniklo v roku 2007. Iniciátormi a zakladateľmi združenia sú Grinavania, ktorí si hovoria „Štúrovci“, keďže ich spája bývanie na spoločnej ulici - Štúrovej. Cieľom tejto skupiny nadšencov bolo organizovať výstavy vín od vinohradníkov a vinárov z Grinavy. To znamená, že do súťaže boli vybrané vína od Grinavanov a teda vyrobené v Grinave. Ďalším špecifikom výstav je, že vína nehodnotia odborné degustačné komisie, ale hodnotí každý návštevník a on rozhodne, ktoré víno sa stane šampiónom výstavy.

Týždeň po výstave vín sa robí vyhodnotenie a odovzdávanie cien spojené s degustáciou ohodnotených vín, za účasti širokej verejnosti.

Ďalšou aktivitou spolku je Svätomartinské požehnanie vín, ktoré robia v novembri. Ich hlavným cieľom je povýšiť pitie vína na spoločenskú a kultúrnu udalosť. Tiež sa snažia zachovať tradície našich otcov a starých otcov a odovzdávať ich mladšej generácii.Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny