Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Výročný koncert KIS Kysáč 2014 - 3. ročník

Výročný koncert KIS Kysáč 2014 - 3. ročník
Termín: 28.12.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Kysáč, Vojvodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

Výročný koncert KIS Kysáč 2014 - 3. ročník

Výročný koncert KIS Kysáč – Novoročná estráda sa uskutoční v nedeľu 28. decembra 2014 o 18.00 h vo veľkej sále KIS Kysáč.

Kultúrno informačné stredisko Kysáč (KIS)
sústavne pracuje od roku 1987 keď bol vymenovaný Správny a Dozorný výbor a riaditeľ ustanovizne. Činnosť ustanovizne sa sústreďuje najmä na organizovanie divadelných predstavení, večierkov, rôznych výstav, prácu s početnými odbočkami v rámci kultúrno – umeleckého ochotníctva a to folklórnej, divadelnej, literárnej, výtvarnej a iných odbočiek, organizovanie kino-projekcií a tiež má na starosti aj organizovanie a vysielanie informatívneho programu prostredníctvom vlastného rozhlasu.


Výročný koncert KIS Kysáč 2013
Členovia Kultúrno-umeleckého a športového spolku Branka Radičevića v Kysáči v sobotu 21. decembra 2013 vo veľkej sále KIS mali druhý výročný koncert. Svojou prítomnosťou ho poctili mnohí hostia, početné obecenstvo, ako i priateľské a hosťujúce kultúrno-umelecké spolky zo susedných dedín Rumenky a Stepanovićeva, ale aj z Kraljeva a zo Slovenska, z Fiľakova, a vystúpili i tanečníci KIS Kysáč.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny