Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnostné požehnanie mladého vína v Šamoríne 2015

Slávnostné požehnanie mladého vína v Šamoríne 2015
Termín: 23.01.2015
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Šamorín (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: evirs.sk

Popis

Slávnostné požehnanie mladého vína v Šamoríne,

Legátstvo Južného Slovenska v Dunajskej Strede.

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - OEVE je vinársky rytiersky rád, ktorého rytierska tradícia spočíva v tradícii rytierstva rádu Svätého Juraja z roku 1333, ďalej z roku 1468 a v tretej perióde rádu z roku 1984.

Európsky vinársky rytiersky stav - EVIRS je občianskym združením so sídlom v Pezinku od roku 2003. EVIRS má podpísanú medzinárodnú dohodu "Zmluva s patentom na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva" so Senátom OEVE v Eisenstadte, ktorá ustanovuje práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu.

Samostatný konzulát OEVE na Slovensku vznikol dňa 26. 9. 2008 so sídlom v Pezinku.

Senát OEVE v Eisenstadte schválil Konzulát Slovensko ako čiastkové rytierstvo OEVE a delegoval EQUES Ing. Františka Slezáka, CSc. za konzula a prvého predsedu predstavenstva Konzulátu Slovensko a EQUES Ing. Stanislava Kamenára za prokonzula Konzulátu Slovensko.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny