Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Návrat do horiaceho domu Praha 2015

 Návrat do horiaceho domu Praha 2015
Termín: 27.01.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha
www.haviva.sk

Popis

Návrat do horiaceho domu Praha 2015

Slovenský inštitút Praha, Dokumentárne a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR, Múzeum SNP Banská Bystrica a Anzio s.r.o. si Vás dovoľujú pozvať na projekciu dokumentárneho filmu spojenú s diskusiou

Návrat do horiaceho domu,

ktorý predstavuje život Chavivy Reick a je súčasťou medzinárodného projektu, podporeného z programu Európa pre občanov, ktorého cieľom je oživiť pamiatku Chavivy Reick, rodáčky z Radvane, pri príležitosti

100. výročia jej narodenia

a 70. výročia jej úmrtia.

Scenár a réžia: Anna Grusková
Produkcia: Mirka Molnár Ľachká, Anzio s.r.o.

Za osobnej účasti zástupcov Múzea SNP v Banskej Bystrici Borisa Vigaša a Juraja Lepiša utorok 27. januára 2015 o 18.00 hod. Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

Vstup voľný!

„Každé mesto má svojich neznámych hrdinov.
Keďže Radvaň nad Hronom, kde Chaviva
Reicková prežila dvadsať rokov svojho
predvojnového života, je teraz súčasťou Banskej
Bystrice, je takouto hrdinkou pre Banskú
Bystricu práve Chaviva. Dejiny nie sú len
všeobecnými dejinami. Dejiny robia ľudia a
Chaviva sa do dejín mesta Banská Bystrica, do
dejín Slovenska, ako aj dejín štátu Izrael,
zapísala nezmazateľne. Určite si zaslúži, aby
sme ju vytiahli zo zabudnutia na svetlo ako pozitívny príklad pre mladú generáciu, ale aj na obnovenie pamäti tých starších.

Je to asi tá najdôležitejšia úloha historika, preto ja ako historik sa o to rovnako snažím.
Chaviva ako osobnosť je veľmi zaujímavá. Mala neľahký osud. Pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v sionistickom hnutí. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny, kde budovala jeden z kibucov. Bola však aktívna aj v hnutí za ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po vysadení na Slovensku počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj britským a americkým pilotom. Po povstaní bola zatknutá a popravená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala.“

Stanislav Mičev,
historik a generálny riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica


Dokumentárny film Návrat do horiaceho domu
predstavuje život pozoruhodnej ženy Chavivy Reickovej. Prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách na Slovensku, v Londýne a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti.

Chaviva Reicková (1914 – 1944), príslušníčka britskej spravodajskej služby, aktivistka i zanietená sionistka, ktorá túži prísť pomáhať do krajiny svojho detstva počas Slovenského národného povstania na jeseň v roku 1944. Bola jednou z palestínskych židovských parašutistiek vyslaných na vojenské misie do nacistami okupovanej Európy. Čo si myslia súčasné Chavivy, vojačky na Slovensku i v Izraeli, o svojej službe vlasti? Aký zmysel má príbeh Chavivy Reickovej dnes?

Chaviva ako osobnosť je veľmi zaujímavá. Mala neľahký osud. Pochádzala z chudobných pomerov a aktivizovala sa v mládežníckom sionistickom hnutí HaShomer HaTzair v Banskej Bystrici. Ako jedna z mála žien v predvojnovej dobe jazdila na motorke. Odišla pred fašizmom do Palestíny (dnešný Izrael), kde sa podieľala na vybudovaní kibucu Maanit. Stala sa tiež dobrovoľníčkou Palmachu – elitných jednotiek podzemnej armády židovskej komunity, ktorá usilovala o ukončenie britskej okupácie Palestíny. Napriek tomu vstúpila do britských jednotiek SOE, aby mohla pomáhať prenasledovaným Židom. Po prílete na Slovensko počas Slovenského národného povstania aktívne pomáhala nielen Židom, ale aj spojeneckým pilotom. Počas povstania bola zajatá a následne zavraždená nacistami v Kremničke. Zostať v Palestíne znamenalo veľkú nádej prežiť a odísť na Slovensko, znamenalo riskovať život. Napriek tomu nezaváhala.

Chavivin príbeh zároveň otvára i všeobecnejšiu tému pôsobenia žien v Slovenskom národnom povstaní, ktorá zatiaľ čaká na komplexnejšie spracovanie. Vieme, že ženy v SNP boli aktívne v armáde, ako aj v partizánskom hnutí a mali nezastupiteľnú úlohu. Spojárky, zdravotníčky, ale často aj bojovníčky, či dokonca ostreľovačky. V každom prípade riskovali životy.

Scenár a réžia: Anna Grusková
Hlavný kameraman: Ivo Miko Strih: Jakub Fišer
Zvuk: Tomáš Gregor
Produkcia: Mirka Molnár Ľachká, Anzio s.r.o. / Produkčný dom: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici / Produkcia v Izraeli: Avi Ofer

Typ filmu: Kreatívny dokument
Rozlíšenie: Full HD
Zvuk: Stereo
Jazykové mutácie: slovenská, anglická
Dĺžka: 42’/ 66′
Rok výroby: 2014
Autorské práva: Mirka Molnár Ľachká, Anzio, s.r.o., Anna Grusková, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny