Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangová veselica s pochovávanim basy Kanianka

Fašiangová veselica s pochovávanim basy Kanianka
Termín: 17.02.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kanianka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanianka.sk
www.youtube.com/watch?v=yHyE3zwDNYI
www.youtube.com/watch?v=NEoliDaSyIU

Popis

Fašiangová veselica s pochovávanim basy Kanianka

Spoločenská zábava s dodržiavaním ľudových zvykov v Kultúrnom dome v Kanianke v spolupráci s FS Košovan.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny