Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva Mlynky 2015 - VII. ročník

Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva Mlynky 2015 - VII. ročník
Termín: 17.05.2015
Téma: TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Mlynky, (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.matica.sk

Popis

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov pod názvom

"Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva"

usporiada výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov, na ktorú srdečne pozýva všetkých záujemcov.

Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle.

V poradí už siedma spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Pešia túra sa uskutoční 17. mája 2015 (v nedeľu).
9.30 - 10.00 stretnutie účastníkov túry na Santove, pri kaštieli Orosdy, odkiaľ sa po krátkom kultúrnom programe pohne túra.

Odchod účastníkov túry z Mlynkov o 9.30 hodine zo Strediska pilíšskych Slovákov (O 8.00 hodine slovenská omša v kostole v Mlynkoch.)

Stretnutie účastníkov túry na vrchole Pilíša spojené s piknikom: o 12.00 hodine.

Na pikniku o jedle a nápojoch pre vlastnú spotrebu sa účastníci túry sami postarajú.

Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies