Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Muziky pod Poľanou Hriňová - 9. ročník

Muziky pod Poľanou Hriňová - 9. ročník
Termín: 23.08.2015
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hriňová - Raticov Vrch (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrinova.sk

Popis

9. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ĽUDOVÝCH HUDIEB
HRIŇOVÁ
RATICOV VRCH
23. AUGUST 2015
(nedeľa)
Účinkujúci:
• Ján Ambróz a ĽH Borievka
• Kapela Mala Ziemia Suska z Poľska
• ĽH Egyedovci z Maďarska
• ĽH Jaroslava Hazlingera
• ĽH Čardáš
• ĽH Jaroslava Harazina
• ĽH Javorinka
• ĽH Mateja Kováča
• ĽH Jána Maka
• DĽH Zornička
• ĽH Halušky - ZUŠ Hriňová
• FS Hriňovčan
• Speváci: Ján Babic,
Vladimír Homola,
Jozef Martinský
a Iveta Budinská Bystrianska
Program:
10.00 – 11.00
Slávnostná svätá omša za nositeľov tradícií
v Rímsko-katolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej
11.00 – 12.00
Slávnostný sprievod muzík na konských záprahoch
z Hriňovej na Raticov Vrch
14.00 – 16.30
Galaprogram
„Na dožinkách“
(autori: Michal Budinský, Michal Oťapka)
Vstupné: dospelí 3,- €, deti a ZŤP 1,5 €

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny