Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení Jókai fazuľovej polievky Komárno

Súťaž vo varení Jókai fazuľovej polievky Komárno
Termín: 05.09.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Komárno (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.komarno.sk
www.youtube.com/watch?v=Q-KKCkSAwJY

Popis

Súťaž vo varení Jókai fazuľovej polievky Komárno 2015

Súťaž sa uskutoční v sobotu 5. septembra 2015 o 9.00 hod.
Miestom súťaže je komárňanský park Anglia pri Dôstojníckom pavilóne.

Pre účastníkov organizátori bezplatne poskytnú:

- 1 kus cca 1,5 kg údeného kolena
- 1 kg údenej klobásy
- chlieb
- 1 altánok 3x3 m - podľa požiadavky
- 1 stôl
- palivové drevo k vareniu
- možnosť odberu pitnej vody

Na súťaž sa môžu prihlásiť dvoj-trojčlenné skupiny z každej obce vyplnením a zaslaním prihlášky. Prihlášky na mieste neprijímame. Vaše prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: katarina.petrovska@komarno.sk najneskôr do 31. augusta 2015 do 15.00 hod. V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: 035/28 51 262, kde Vám radi poskytneme bližšie informácie o súťaži. Účasť na súťaži je zdarma.

Každá súťažiaca skupina si fazuľu zabezpečí sama. V prípade, že k vareniu chcete použiť vlastné suroviny, uveďte to v prihláške. Okrem vecí poskytnutých organizátorom súťaže si musíte zabezpečiť ostatné suroviny, náradie a nádoby na varenie vo vlastnej réžii.
Z uvarenej polievky treba odovzdať vzorku pre porotu k vyhodnoteniu do 13.00 hod.
Jedlá sa nemôžu predávať. Hodnotenie súťaže:
Porota hodnotí nasledovné ukazovatele:

* dodržanie zásad hygieny pri príprave jedla
* proces prípravy
* vzhľad
* vôňa
* chuťový dojem

Porota posúdi len tie jedlá, ktoré sú pripravované v súlade so súťažnými podmienkami.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie hodnotných cien sa uskutoční v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu.

Ceny budú odovzdané primátorom mesta Komárno László Stubendek.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny