Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

11. výročie otvorenia Baníckeho náučného chodníka Špania Dolina 2016

11. výročie otvorenia Baníckeho náučného chodníka Špania Dolina 2016
Termín: 23.04.2016
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.klopacka.sk

Popis

Obec Špania Dolina
a
Banícke bratstvo Herrengrund

Vás pozývajú na 11. výročie otvorenia Baníckeho náučného chodníka.

Dňa 23. apríla 2016 od 10.00 hod. na námestí pred Klopačkou

Prechádzka náučným banským chodníkom po Španej Doline, tvorivá dielnička - výroba darčekov.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny