Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Staroturiansky jarmok 2016 Stará Turá - 25. ročník

Staroturiansky jarmok 2016 Stará Turá - 25. ročník
Termín: 10.06.2016 - 11.06.2016
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Stará Turá (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.staratura.sk

Popis

Staroturiansky jarmok 2016 Stará Turá - 25. ročník

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny