Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni svätého Huberta Svätý Anton 2016 - 26. ročník celoslovenských poľovníckych slávností

Dni svätého Huberta Svätý Anton 2016 - 26. ročník celoslovenských poľovníckych slávností
Termín: 03.09.2016 - 04.09.2016
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Svätý Anton (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.msa.sk

Popis

Dni svätého Huberta Svätý Anton 2016 - 26. ročník celoslovenských poľovníckych slávností

Bude sa konať 03. a 04. septembra 2016


Legebda o sv. Antonovi

V diele II Acta sanctorum" sa legenda o Sv. Hubertovi opisuje nasledovne: Hubert (656-727) bol aquitánskym princom. Žil vel'mi rozpustilo a vel'mi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na pol'ovačke medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný a povedal mu: " Hubert, prečo lovíš neustále lesné zvieratá? Je už na čase, aby si začal hl'adat' mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol dnes za teba a všetkých l'udí ukrižovaný". Hubert sa zl'akol, zosadol z koňa, pokl'akol a povedal:"

Pane Bože už viackrát som o tebe počul, ale aj napriek tomu som doteraz v teba neveril a neuctieval som t'a ako pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som urobil, ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle". A Ježiš mu odpovedal: "Choď k biskupovi Lambertovi do Maastricku, ktorého si si už aj tak prial vidiet'. Bude t'a učit' a povie to čo musíš urobit', aby si si mohol zaslúžit' život večný". Keď to pán povedal, zmizol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami vrátil v pokore domov.

Naučil sa vážit' si zvieratá a prírodu. Prijal krest'anstvo a keď r. 708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých pol'ovníkov.
Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies