Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2017 - 58. ročník

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2017 - 58. ročník
Termín: 16.06.2017 - 18.06.2017
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Myjava (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.myjava.sk
www.youtube.com/watch?v=W-V2iyHq2YI&feature=related

Popis

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2017 - 58. ročník

História Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA

V päťdesiatych rokoch 20. storočia začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere. Začal sa kvalitatívne aj kvantitatívne rozrastať. Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, mal stanovený hlavný cieľ a ponúkal divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdali nielen nové typy programov, ale aj účinkujúce kolektívy.

**********************************************************************************************

Ako a kde sa možno prihlásiť na Medzinárodný folklórny festival MYJAVA?

Účinkujúci

Ak by ste mali záujem o prezentáciu svojho folklórneho súboru či ľudovej hudby v programe myjavského folklórneho festivalu, môžete túto možnosť prebrať so zástupcami programovej rady festivalu a obrátiť sa na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Konkrétne na Mgr. Vieru Feriancovú, tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: viera.feriancova@ctk.tsk.sk.

Predajca tovaru na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

Ak sa zaoberáte tradičnými remeslami, viete ponúknuť originálne a pútavé ľudovo-umelecké výrobky či iný zaujímavý tovar, ktorý svojou podstatou zapadá do charakteru významného a medzinárodného folklórneho festivalu, ktorým ten myjavský je, obrátťe sa, prosím, na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Informácie vám poskytnú napríklad:

Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.
odborná pracovníčka
tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: lenka.konecna@ctk.tsk.sk

Mgr. Peter Obuch, PhD.
odborný pracovník
tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: peter.obuch@ctk.tsk.sk

Mgr. Lívia Grznárová
odborný pracovník
tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: livia.grznarova@ctk.tsk.sk

Mgr. Eva Čmelová
odborný pracovník
tel.: +čľ+ 34 621 32 52, e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk
Predajca občerstvenia na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

Ak ponúkate chutné či nejakým spôsobom tradičné a originálne občerstvenie a ste presvedčení, že dokážete pokryť záujem veľkého počtu návštevníkov myjavského festivalu, môžete sa obrátiť na Správu majetku mesta Myjava, s. r. o. Konkrétne na Ing. Pavla Halabrína, tel.: +421 34 6907 307, e-mail: halabrin.pavol@mail.t-com.sk.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies