Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľký kúpelný ples Brusno 2017 - 9. ročník

Veľký kúpelný ples Brusno 2017 - 9. ročník
Termín: 28.01.2017
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Brusno (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kupelebrusno.sk

Popis

Veľký kúpelný ples Brusno 2017 - 9. ročník

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny