Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2017 - 17.ročník

Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2017 - 17.ročník
Termín: 03.06.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Slovenská Ľupča (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovenskalupca.sk
www.youtube.com/watch?v=oX9PClDqmGU
www.youtube.com/watch?v=SspV-CKCUe8

Popis

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že

17. ročník Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2017

sa uskutoční 3.6.2017. Uzávierka prihlášok záujemcov o umiestnenie stánku/predajnej plochy je 15. apríla 2017. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky neprijímame

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny