Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XI. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera Nemce 2017

XI. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera Nemce 2017
Termín: 11.11.2017
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Nemce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nemce.sk
www.youtube.com/watch?v=UUck7aYMSfk
www.youtube.com/watch?v=zbAbhHCfMVQ

Popis

XI. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera Nemce 2017

Na našom území kapustnicu varili už Kelti. Preto nie je pôvodnou slovenskou špecialitou ako napríklad bryndzové halušky. Dotváranie pracovného postupu po príchode pobaltských Slovanov však na nej zanechali nezanedbateľnú národnú pečať a stala sa typickým slovenským národným jedlom. Preto kapustnicu radíme k šperkom domácej slovenskej kuchyne.

Zachovalo sa viacero pôvodných receptov na prípravu tejto delikatesy.Našiel sa i recept pri zametaní podlahy pod najznámejším dreveným oltárom na Slovensku. Nález dokazuje, že k priaznivcom kapustnice patril aj majster Pavol z Levoče.

Kapustnica sa pripravuje z kyslej kapusty. Líši sa podľa regiónu a obdobia varenia na pôstnu a sviatočnú. Do pôstnej katolíckej vianočnej (Štedrý deň) sa nedáva mäso, zahusťuje sa napr. bielymi hladkými haluškami, smotanou a roztreným zemiakom.

V luteránskej kapustnici na Vianoce nájdeme aj mäso a všetky ostatné zložky. Vo sviatočnej nájdeme napr. údené mäso a klobásu. Nevyhnutné sú sušené hríby. Vianočná kapustnica sa tradične pripravuje na konci kalendárneho roka.

V regionálnych receptoch kapustnice sú značné rozdiely. V každom kraji, údolí i dedine sa varí vianočná kapustnica trochu inak.

So súťažou vo Zvolenských Nemciach je spojený aj jarmok ľudových remesiel. Budú prezentované typické remeslá pre túto oblasť, ako tkanie kobercov a podobne.

*********************************************************************************************
X. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera sa konal 5.11.2016
v priestoroch parčíka pri Kultúrnom dome.

Akcia sa konala za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, obce Nemce, ako aj ďalších sponzorov, ktorí materiálne a finančne podporili toto podujatie.
X. ročníka súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera sa zúčastnilo celkom 20 družstiev, z toho tri družstvá z Moravy, jedno družstvo z Čiech a jedno družstvo z Poľska. Súťaž prebiehala v upravenom parčíku pri Kultúrnom dome Nemce. Samotné varenie kapustnice a príprava zabíjačkového taniera trvala od 11.00 do 14.00 hod., keď družstvá odovzdali svoje produkty na vyhodnotenie komisii, ktorá určila poradie najlepších družstiev.

V kategórii vo varení kapustnice sa umiestnili na
1. mieste Obec Selce,
2. mieste SZPB-Odbojári Nemce
3. mieste K-Klub Banská Bystrica.

V kategórii príprava zabíjačkového taniera bolo nasledovné poradie:
1. miesto Obec Baláže,
2. miesto Susedia Nemce
3. miesto Gurman Team Hradčany z Českej republiky.

Všetky zúčastnené družstvá od obce obdržali ceny a najlepší získali krásne poháre za víťazstvo v súťaži. Organizátori nezabudli ani na kultúru. Počas dňa bavil divákov moderátorka pani Kovačechová a na javisku účinkovala Ľudová hudba Paľa Majeríka a hudobná skupina Excellence. V popoludňajších hodinách vystúpil detský súbor Stronie z Poľska, fujaristi zo Seliec.

V sprievodnom programe podujatia mohli návštevníci vidieť zdobenie vianočných perníkov a výrobu vianočných ozdôb. Pri kultúrnom dome si mohli zakúpiť účastníci podujatia tvarožníky, baraní guláš, držkový guláš, kapustnicu, klobásky, jaternice, halušky atď. Obec ponúkala pre všetkých návštevníkov podujatia zadarmo chlieb s masťou a cibuľou a kávu. Pri stánku si mohli zakúpiť aj rôzne výrobky od remeselníkov z celého Slovenska.

Veľa návštevníkov prišlo nielen z našej obce, ale aj okolitých obcí a Banskej Bystrice. Počas dňa sa podujatia zúčastnili starostovia obcí Mikroregiónu pod Panským dielom a sponzori podujatia. Všetkým patrí veľká vďaka, pretože bez ich pomoci by sa súťaž ťažko uskutočnila. Hlavnými sponzormi podujatia bol Banskobystrický samosprávny kraj, Marius Pedersen, Envigeo, BCF a ďalší podnikatelia z Banskej Bystrice, obce Nemce a okolia.

Poďakovanie za pomoc patrí aj členom DHZ, poslancom OZ, zamestnancom OcÚ, ako aj ďalším občanom, ktorí pomáhali pri príprave a organizácii podujatia.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý finančne prispel na toto podujatie.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies