Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stavanie mája Rohožník 2017

Stavanie mája Rohožník 2017
Termín: 30.04.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Rohožník (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rohoznik.sk

Popis

Stavanie mája Rohožník 2017

Miesto: Požiarna zbrojnica

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny