Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Budmerická fazuľovica 2017 - 5. ročník

Budmerická fazuľovica 2017 - 5. ročník
Termín: 06.05.2017
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Budmerice (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.budmerice.sk

Popis

Budmerická fazuľovica 2017 - 5. ročník

V sobotu 6. mája 2017 sa uskutoční 5. ročník súťaže vo varení fazuľovej polievky

Budmerická fazuľovica 2017

spolu s finále súťaže spevákov amatérov populárnej piesne

MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2017.

Podujatie sa uskutoční v areáli Budmerického kaštieľa.

Základné informácie

Súťažné tímy si zabezpečia recept z ľubovoľnej fazule, suchej bielej, farebnej strakatej a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlinách (minimálne 30 litrov), ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky sú povolené.

Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu, plech pod kotol, prípadne i sekeru, názov družstva (logo) i podporu svojich fanúšikov, prípadne stánok a stoličku.

Nie je povolené začať s ochutnávkou súťažnej fazuľovice skôr ako o 12.30 hod.

Súťažné družstvá nesmú ponúkať navarenú fazuľovicu návštevníkom bez platnej hodnotiacej vstupenky.

Variace tímy vo svojich stánkoch nesmú predávať svoje výrobky (občerstvenie, cukrovinky, predmety...) V opačnom prípade im príspevok na varenie 30,- € nebude pridelený.

Organizátori garantujú:

30,-€ príspevok na varenie • priestory • misku, lyžicu, servítky a chlieb + hodnotiacu vstupenku Hlas ľudu (5,00 €) • občerstvenie • kultúrny program • drevo • pracovné stoly pre súťažiacich • ceny do súťaže.

Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel do priestoru varenia.

Hodnotenie a degustácia:

Návštevníci

Po degustácii vhodí návštevník hodnotiacu vstupenku do nádoby tomu družstvu, ktorého fazuľovicu považuje za najlepšiu.

Vyhrá družstvo, ktoré nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba jedného víťaza – Hlas ľudu.

Odborná porota

Každá fazuľovica bude ohodnotená odbornou komisiou, ktorá rozhodne anonymne o šampiónovi súťaže.

Ceny:

za najlepšiu fazuľovicu – Šampión súťaže (1.miesto), udelenie 2. a 3. miesta
a udelenie víťaza súťaže – Hlas ľudu.

Priebeh súťaže BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA 2017

08.00 hod. prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru,
spoločné fotografie a zakladanie ohňov

09.00 hod. odštartovanie varenia

12.30 hod. ukončenie varenia, verejná degustácia

16.20 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien

Kultúrny a sprievodný program: od 10.00 do 22.00 hod.

Podujatie sa koná za každého počasia.

Prihlášky treba doručiť do 28. apríla 2017

Kontakt

Mgr. Petra Hamzová
Obecný úrad Budmerice 534
900 86 Budmerice

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny