Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ondrejský jarmok Želiezovce 2017 - 20. ročník

Ondrejský jarmok Želiezovce 2017 - 20. ročník
Termín: 23.11.2017 - 25.11.2017
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Želiezovce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zeliezovce.sk/ondrejsky-jarmok-2017/

Popis

Radi Vás v našom meste privítame na 20. ročníku Ondrejského jarmoku, či už ako predávajúcich alebo ako návštevníkov. :)

Riaditeľstvo jarmoku oznamuje záujemcom o predaj, že
XX. ročník tradičného Ondrejského jarmoku sa uskutoční
v dňoch od 23.11. - 25.11.2016 v centre mesta Želiezovce
na uliciach Petöfiho a Schubertovej.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 31.10.2016. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.

Predajný čas:
Štvrtok od 8.00 hod. do 21.00 hod
Piatok od 8.00 hod. do 21.00 hod
Sobota od 8.00 hod. do 21.00 hod.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny