Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Karpatská drevená cesta Slovakia / Carpathian wooden road Slovakia

NOVÉ - - - Karpatská drevená cesta  Slovakia /  Carpathian wooden road Slovakia
Termín: 01.03.2021 - 30.12.2021
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Kežmarok - Bardejov - Svidník - Snina- Sobrance (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kdc.sk

Popis

Karpatská drevená cesta Slovakia / Carpathian wooden road Slovakia

Karpatská drevená cesta Slovakia je S U P E R P O N U K A pre hľadajúcich pokojné prírodné zátišia a nepoznané kultúry.

Na trase Karpatskej drevenej cesty v pohraničí od Tatier po hranicu s Ukrajinou po oboch stranách Karpát sa zachovalo vyše stosedemdesiat drevených svätýň cirkví: Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej, Pravoslávnej a Evanjelickej a. v. Súbor 27 drevených kostolíkov severovýchodného Slovenska, národná kultúrna pamiatka zo 17. a 18. stor. patria medzi výnimočné svetové unikáty sakrálneho dreveného ľudového staviteľstva v Karpatoch. Vo všetkých okrem (Hunkovce) sa dodnes konajú bohoslužby východného obradu (byzantskej tradície). Návšteva interiéru je možná po dohode so správcom farnosti.

Tieto jedinečné sakrálne pamiatky sa radia k najvyhľadávanejším turistickým miestam Karpatského regiónu a spolu s prírodnými krásami sa stali významným obohatením turistickej ponuky v Európskej únii.

Karpatská drevená cesta Slovakia začína vo Vysokých Tatrách (3 objekty) v Starom Smokovci pri kostolíku z r.1894. Prechádza cez Kežmarok (2), Starú Ľubovňu (3), Bardejov (12), Svidník (17), Humenné (1), Sninu (7). Cesta končí v okrese Sobrance (2) v obci Inovce len 2 km od hranicu s Ukrajinou pri cerkvi z r.1836 sv. Michala archanjela - duchovného patróna projektu KDC.

Osobitné postavenie medzi zachovanými sakrálnymi objektmi na území východného Slovenska má súbor 27 drevených kostolíkov vyhlásených v r.1968 za Národné kultúrne pamiatky. V okolí Svidníka na malom území je z nich sústredených 12 a až na jeden v Hunkovciach sa vo všetkých pravidelne konajú aj pôvodne bohoslužby v cirkevnoslovanskom jazyku. Sú to: Bodružal(1658), Dobroslava(1705), Korejovce(1761), Kožany(1698), Krajné Čierno(1731), Ladomírova(1742), Miroľa(1770), Nižný Komárnik(1938), Potoky(1776, Príkra(1777), Šemetkovce(1752. Najzápadnejšia cerkva sa nachádza v obci Hraničné(1785) a najvýchodnejšia v Poloninách Uličské Krivé(1718) okres Snina.

Cerkvy sa vyznačujú tým, že sa v nich nevyskytujú sochy. Socha strháva pozornosť na svoju matériu. Obraz ikona sprostredkováva zobrazený výjav a sama hmota obrazu ustupuje a nie je vnímaná. Najznámejšou, najslávnejšou a najväčšími tajomstvami je opradená ikona zázračného obrazu Isusa Christa, Mandylion (Nerukotvornyj, Acheiropoietos). Podľa legendy Isus Christos sám otlačil svoju tvár na kus plátna pre chorého kráľa Abgara V. z Edesy(severná Mezopotámia). Edessa bola po Carihrade a Antiochii tretím najväčším kresťanským mestom Byzantskej ríše. Od znovuobjavenia Madyliónu v r.525 začali portrétovať Christa v dnešnej podobe s dlhými vlasmi a rozvetvujúcou sa bradou. Obraz bol v r.944 prenesený do Carihradu. Verilo sa, že pokiaľ Madylión bude v meste, Christos mesto uchráni pred inváziou. Údajne mal zázračnú moc a v kritických časoch obliehania bol s veľkou úctou nosený po meste. Bol pokladaný za jeden z najcennejších byzantských pokladov.
V r.1024 počas IV. križiackej výpravy bol Carihrad vyplienený.

V rámci tzv. „kresťanského kultúrneho prenosu“ s ďalšími vzácnymi relikviami bol tajomný Mandylión prenesený do západnej Európy.

Súvis medzi zázračnou ikonou a templármi, ako mnohí autori naznačujú, nemusí byť ďaleko od pravdy.

Cerkva je trojpriestorový zrub s viacstupňovými pyramidálnymi šindľovými strechami, zakončených monumentálnymi baňatými vežičkami, ktoré sú dominantou naturalistickej krajiny a unikátnym svetovým kultúrnym dedičstvom. Vyše 300 ročné cerkvi boli postavené bez jediného klinca ! Sú osobitým autentickým architektonickým aj umeleckým - ikonografickým prejavom karpatských Rusínov.

Skanzeny v Starej Ľubovni, Bardejovských Kúpeľoch, Svidníku a Humennom sú ideálnym miestom na získanie odborných informácií aj celostného pohľadu o živote v Karpatoch.

Karpatské drevené kostolíky a cerkvy patria medzi výnimočné skvosty Slovenska. V rozsiahlom horskom masíve trónia tajomné svetové unikáty - kostolíky a cerkvy, nazývané aj P E R L Y K A R P Á T. Chrámy výnimočne harmonizujú s prostredím a krásnou prírodou. Tu môžete v reáli ohmatať deliacu pomyselnú duchovnú aj geografickú hraničnú čiaru medzi západnou(rímskou) a východnou(byzantskou) cirkvou aj kultúrou.

Karpatská drevená cesta Slovakia je S U P E R P O N U K A pre hľadajúcich pokojné prírodné zátišia a nepoznané kultúry.

Odporúčame

Karpatská drevená cesta Slovakia / Carpathian wooden road Slovakia

Karpatská drevená cesta Slovakia / Carpathian wooden road Slovakia

Karpatská drevená cesta Slovakia / Carpathian wooden road Slovakia

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies