Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dožinky 2017 Partizánska Ľupča

Dožinky 2017 Partizánska Ľupča
Termín: 12.08.2017
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Partizánska Ľupča (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.partizanskalupca.com

Popis

Dožinky 2017 Partizánska Ľupča

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny