Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Cyrilometodské dni 2013 - 24. ročník

Cyrilometodské dni 2013 - 24. ročník
Termín: 04.07.2013 - 07.07.2013
Téma: KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Terchová (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.terchova.sk
slovensko-kultura.blogspot.sk
www.terchova.sk/podujatia/cyrilometodske-dni/2013/773-program-cyrilometodskych-dni-2013

Popis

Cyrilometodské dni 2013

Podrobný program nájdete na web stránke:
http://www.terchova.sk/podujatia/cyrilometodske-dni/2013/773-program-cyrilometodskych-dni-2013

V dňoch 4.-7. júla 2013 sa v Terchovej uskutoční 24. ročník Cyrilometodských dní, ktoré sa v tomto roku budú niesť v znamení 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na Slovensku (i vo vtedajšej federácii), kde sa konalo podujatie reflektujúce nadčasový odkaz misie solunských bratov – spolupatrónov Európy. Zároveň platí, že Terchová je jediným miestom na Slovensku, ktoré si udržalo pravidelnosť a bohatú programovú skladbu svojich Cyrilometodských dní.

Aj v tomto roku pripravujú organizátori bohatý program, v ktorom popri silnom duchovnom rozmere nebudú chýbať ani hudobné koncerty, vystúpenia folklórnych súborov a skupín, výstavy, prezentácia knižnej publikácie a iné sprievodné akcie. Súčasťou podujatia bude aj pripomenutie si tohtoročných jubileí terchovského rodáka, knihovníka a radcu cisárovnej Márie Terézie, „slovenského Sokrata“ Adama Františka Kollára (1718 – 1783).

HISTÓRIA SLOVENSKEJ KULTÚRY
Slovenská kultúra spojená s vývinom českých krajín ako geograficko-politického územia má svoju bohatú históriu.

Naše kultúry prijímali podnety od kultúr iných národov a pozitívne reagovali na ich hodnoty. Boli to najmä hodnoty antickej (gréckej, rímskej) kultúry a jej dedičov a kultúr susedných národov.

Hlboké a plodné vzťahy si utvárali ku kultúre slovanských národov.

K začiatkom tejto orientácie patrí kultúrna misia slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.

Knieža Rastislav sa usiloval vymaniť spod vplyvu biskupov Franskej ríše. Keď rímsky pápež nepodporil toto jeho úsilie, obrátil sa roku 862 s posolstvom na byzantského cisára Michala III. so žiadosťou, aby mu poslal učiteľa, ktorý by náboženské učenie vykladal v jazyku zrozumiteľnom obyvateľom Veľkej Moravy. Byzantský cisár poslal učiteľov Konštantína a Metoda, rodákov zo Solúna, ktorí hovorili po sloviensky, rečou, ktorá sa stala prvým spisovným jazykom Čechov, Slovákov a viacerých slovanských národov.

Na svoju misiu sa Konštantín a Metod dobre pripravili. Aby sa dokonale realizovalo ich misijno-kultúrne poslanie, utvorili pre svojich žiakov písmo nazvané hlaholské (z gréckej malej abecedy), preložili do slovienskeho jazyka viacero spisov, prevažne liturgického charakteru. Po húževnatom zápase so svojimi odporcami, nemeckými biskupmi dosiahli pre Veľkú Moravu cirkevnú nezávislosť. Keďže Konštantín roku 869 v Ríme umrel, na Veľkú Moravu sa vrátil už len Metod, ktorého roku 869 pápež Hadrián II. vysvätil za panónskeho arcibiskupa a schválil bohoslužby v slovienskej reči. Intrigy nemeckých biskupov mu strpčovali jeho pôsobenie, dočasne ho dali aj uväzniť.

K ich dielu sa hlásia nielen Česi a Slováci ale aj ďalšie slovanské národy. Od 18. storočia silnela orientácia na slovanské národy, najmä na mohutný ruský národ. Tento vzťah je pre českú a slovenskú kultúru dôležitý, lebo pomáhal formovať ich osobitosť.

Rovnako dôležitý je aj vzťah k českej kultúre, s ktorou slovenskú kultúru spájal nielen spoločný osud utláčaného národa, ale aj jazyková blízkosť, spoločný jazyk užívaný od 15. do 19. storočia v rozličných formách. Tradícia vzťahov českej a slovenskej kultúry je obsahom i formami najbohatšia. Kultúrne obdobie Veľkej Moravy pokladáme za spoločný duchovný odkaz našich národov.

Pamiatky z čias Veľkej Moravy a diela Metodových žiakov jasne potvrdzujú, že išlo o veľmi kultivovaný jazyk, ktorý bol schopný tlmočiť dôležité, na myšlienky bohaté diela. Staroslovienčinu prijali všetky slovanské národy, ba vplývala aj na kultúru a jazyk niektorých neslovanských národov.

Ako cirkevný jazyk pretrvávala až do nášho storočia. Zavedením do života staroslovienčiny, jazyka, ktorý podnietil vývin jazykov jednotlivých slovanských národov, epocha Veľkej Moravy predstihla mnohé národy západnej Európy.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies