Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

19. Zadunajský majáles 2018 Rusovce

19. Zadunajský majáles 2018 Rusovce
Termín: 05.05.2018
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Bratislava - Rusovce (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bratislava-rusovce.sk

Popis

19. Zadunajský majáles 2018 Rusovce

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Jarovce a Čunovo Vás srdečne pozývajú dňa 5. mája 2018 od 15,00 hodiny do rusovského parku na "19. Zadunajský majáles"

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny