Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí 2018 Liptovský Mikuláš

170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí 2018 Liptovský Mikuláš
Termín: 28.03.2018
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mikulas.sk
sk.wikipedia.org/wiki/Žiadosti_slovenského_národa

Popis

170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí 2018 Liptovský Mikuláš

Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš

Živé obrazy významnej historickej udalosti.

Presne 28. marca 1848 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zhromaždenie zástupcov obcí a miest Liptova, kde boli prijaté Liptovské žiadosti. Pri stoličnom dome sa zišlo asi 3 000 ľudí, ktorí sa prišli oboznámiť s prevratnými spoločenskými zmenami.

Evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža svojím prejavom privítal proklamáciu slobody a občianskej rovnosti. Zástupcovia žiadostí požadovali splnenie niekoľkých spísaných bodov. Možnosť viesť všetky rokovania v Liptovskej stolici v slovenskom jazyku, do slovenského jazyka prekladať všetky súdne rozhodnutia a úradné oznamy, slovenčinu mať ako vyučovací jazyk v národných školách, možnosť voľby do uhorského snemu, zaistenie politickej a spoločenskej slobody a práv slovenskej národnosti v zákone, lebo bez toho „všetki slobodi a práva len na posmech svetskí vichádzajú“ a zapísať tieto žiadosti do úradnej liptovskej stoličnej zápisnice, rozoslať všetkým stoliciam, ústredným orgánom, uhorskej vláde a palatínovi Štefanovi Habsburskému.

Slovenskje národňje novini túto udalosť označili ako najpamätnejší deň v slovenskej histórii hodný stať sa národným sviatkom.

Marcové liptovské žiadosti sa stali východiskom celonárodných Žiadostí slovenského národa, ktoré prerokovávali na evanjelickej fare v Liptovskom Sv. Mikuláši 10. mája 1848 a vyhlásili ich o deň neskôr 11. mája v ondrašovských kúpeľoch.

Žiadosti však boli v priebehu niekoľkých týždňov vládou a stoličnými úradníkmi anulované a teda vyhlásené za neplatné a zrušené.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny