Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2018 - 18. ročník

Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2018 - 18. ročník
Termín: 19.05.2018
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Slovenská Ľupča (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovenskalupca.sk
www.youtube.com/watch?v=SspV-CKCUe8&t=1s
www.youtube.com/watch?v=fXZaNirWEnM

Popis

Turíčny jarmok 2018

Tradičný Turíčny jarmok sa tento rok koná v našej obci 19. mája 2018. Všetkých vás srdečne pozývame.

Uzávierka prihlášok na jarmok je 29. marca 2018. Po tomto termíne sa už prihlášky neprijímajú.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny