Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Čaro Vianoc 2018 Veľký Krtíš

Čaro Vianoc 2018  Veľký Krtíš
Termín: 21.12.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Veľký Krtíš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.velky-krtis.sk

Popis

Čaro Vianoc 2018 Veľký Krtíš
Organizátor jarmoku: Mesto Veľký Krtíš
Na všetky jarmoky v roku Vám oznamujeme, že miesto je potrebné si rezervovať vopred. Prihlášky musia byť podané samostatne na každý príležitostný trh a ku každej žiadosti musia byť zvlášť priložené prílohy. Organizátor akceptuje iba úplné prihlášky – vyplnené náležitosti v prihláške a doložené všetky prílohy v zmysle zákona.

Prihlášky je možné zaslať poštou na adresu Mestský úrad Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, alebo emailom na e-mail:daniela.hudekova@velky-krtis.sk

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny