Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dožinky v Turej Lúke 2018

Dožinky v Turej Lúke 2018
Termín: 11.08.2018 - 12.08.2018
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Myjava - Turá Lúka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.myjava.sk
www.youtube.com/watch?v=UjjQ5abCJnk
www.youtube.com/watch?v=K2ZrHLUcCKY

Popis

Dožinky v Turej Lúke 2018

Miesto: Gazdovský dvor Turá Lúka

V dňoch 11. augusta 2018 vás srdečne pozývame na tradičné Dožinky, ktoré sa budú konať v myjavskej miestnej časti Turá Lúka.

Poďakovanie za úrodu
Interaktívny program tradičnej ľudovej kultúry sa bude konať v sobotu 11.-12. augusta 2018 v myjavskej mestskej časti Turá Lúka v areáli Padelky a na Gazdovskom dvore.

Návštevníkov čakajú ukážky tradičný poľných prác tak, ako sa kedysi robili, bez použitia modernej techniky, tvorivé dielne pre deti, ukážky tradičných remesiel, súťaž v kosení, jarmok, poľovnícke špeciality... Nebudú chýbať ani kultúry program, dožinkový sprievod či dožinková zábava.

Dĺžka podujatia: 600 minút
Dátum lokálnej premiéry: 11. august 2018
Dátum svetovej premiéry: 11. august 2018

Dožinky
alebo zastarano obžinky (obidva výrazy môžu byť mužského rodu alebo ženského rodu) sú slávnosť na ukončenie žatvy. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a prianie (vinšovanie) hospodárovi.

Po skončení žatvy urobili dievky veniec z klasov obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom spievali: „Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali sme vesele. Dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali žitka zeleného, ešte sme nepili vínka červeného“.

Na väčších súkromných hospodárstvach Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a žnice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdov dom a slávnostne ho odovzdali. Z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal do jari.

Potom nasledovala hostina s hudbou a tancom, kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole a hudbu hral miestny hudobník. Niekedy ľudia vyšli von do záhrady a tancovali s dospelými, dokonca aj deti. Dožinkový veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny